logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Svensk-norsk avtale åpner for utsettelse til august

Onsdag 29. juni ble avtalen om et felles svensk-norsk marked for elsertifikater endelig signert, og bare avtale med EU om norsk implementering av fornybardirektivet står igjen før markedet kan realiseres, i tillegg til at avtalen må godkjennes i begge lands lovgivende forsamlinger.

Lagt ut 04/07-2011

Nyhetsbyrået Montel kunne rett etter avtalen var signert, melde at den åpner for en utsettelse av markedet til senest august 2012. Avtalen innebærer en absolutt siste frist for oppstart til 1. august neste år. Oppstarten av elsertifikatmarkedet kan med andre ord utsettes i over et halvt år etter det som har blitt sett på oppstartsdato til nå. Avtalepunktet er altså en form for sikkerhetsventil hvis ikke alt likevel er på plass til 1. januar neste år. Dette mener Småkraftforeninga dessverre kan vise seg å være nødvendig for å sikre at markedet i det hele tatt kommer på plass. -Tross at man har jobbet med sertifikatmarkedet i mange år, har man altså stilt seg slik at arbeidet bærer preg av knappe tidsfrister og mye hastverk, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. –Det viktigste nå er likevel å få markedet på plass, så kan vi heller leve med en forsinkelse. Det er også viktig for Småkraftforeninga å understreke at det er en rekke forutsetninger som må på plass for at sertifikatene skal bidra til å få etablert ny fornybar produksjon i ønsket omfang, blant annet med tanke på nett og konsesjonsbehandling.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda