logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ny eier av Utsira-vindmøllerSelskapet Solvind, som er medlem i Småkraftforeninga, har kommet til enighet med Statoil om å overta vindmøllene på Utsira, som har vært brukt til et prøveprosjekt med utvinning av hydrogen.

Lagt ut 11/07-2011

Solvind Prosjekt AS har kommet til enighet med Statoil ASA om overtaking av vindmøllene på Utsira. De to verdenskjente vindmøllene på øya i vest har vært en del av vind-hydrogen anlegget til Statoil frem til i fjor. Nå skal Solvind ta over roret og selskapets mål er nå å realisere det nyskapende eierskapskonseptet Plusskraft. Konseptet legger opp til et eierskap av folk flest og har blitt støttet av Innovasjon Norge som et „spennende supplement til kraftmarkedet. Ved å erhverve en andel i en Plusskraft-vindmølle kan du forsyne deg selv med ren og rimelig fornybar elektrisitet og bidra til økt bruk av fornybare energikilder. -Solvind er glad for å kunne samle erfaring som driftsansvarlig for vindkraft igjen etter at Åsen I ble tatt ned i 2009. Det betyr et tidsskille for oss og vår virksomhet! Vi har ventet i svært mange år på tillatelser og elsertifikater og er svært fornøyde med igjen å være produsent av fornybar energi fra vind, sier styreleder Bjørn Hjertenes. Møllene på Utsira er blant de best-produserende i verden og er av typen Enercon, den samme typen som Solvind vil benytte i sine nye prosjekter Åsen II og Friestad vindpark. Det nye eierskapskonseptet skal prøves ut på Utsira i høst ifølge daglig leder Jan Thiessen: I første omgang vil vi legge tilrette for og invitere lokalsamfunnet til å bli medeiere i prosjektet, deriblant Utsira kommune. Hovedpoenget med Plusskraft er å engasjere menneskene til å støtte opp om økt bruk av fornybar energi i lokalsamfunnet. Men om det er andeler igjen blir disse antageligvis også til salgs regionalt og nasjonalt.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda