logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Verdens største vannkraftmesse

Daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga deltok på verdens største vannkraftmesse og -konferanse i Sacramento, California i juli. Her var småkraft et sentralt tema, og svært lærerike dager ga ny innsikt i rammevilkår og insentiver for småkraftutbygging i en rekke land.

Lagt ut 29/07-2011

Parallellsesjoner i en rekke saler ga mer enn 3000 deltakere fra hele verden rikelig med faglig påfyll i alt fra damsikkerhet og teknologiske nyvinninger til ressursutvikling og rammevilkår. Småkraft ble av mange nasjoner trukket fram som sentralt i framveksten av fornybar energi generelt og ikke minst i vannkraft. Flere stater i USA og andre nasjoner presenterte sine opplegg og insentivordninger for småkraft. Spesielt Brasil hadde en rekke gode og effektive ordninger. Staten Colorado hadde også særskilte mål om utbygginger i bondens egen regi. Det var også en rekke spennende presentasjoner om samspillet mellom de ulike formene for fornybar energi og behovet for balansering og overføringskapasitet. Messeområdet hadde utstillinger fra leverandører, teknolgiutviklere og utbyggere i alle sjikt av vannkraftindustrien. Blant annet viste norske Cleanpower sin integrerte turbin/generatorløsning kalt “Turbinator”.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda