logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Strømnettet på Vestlandet mot 2025

BKK, Sogn og Fjordane Energi, Sunnhordland kraftlag, Tafjord og Statnett har analysert utviklingen av forbruk og produksjon, og hvor nettet må forsterkes i årene som kommer på Vestlandet.

Lagt ut 22/08-2011

Strømnettet er i dag en av de største flaskehalsene for utbyggingen av ny fornybar energi i form av småkraft og vindkraft. Det er derfor svært viktigt at nettselskapene nå tar tak i situasjonen. Etterslepet er massivt og det haster å få på plass løsninger, samtidig som det må planlegges og bygges ut riktig og tilstrekkelig. I tillegg er det fremdeles mange uavklarte momenter i forhold til finansieringen av det framtidige linjenettet. Småkraftforeninga er klare på at dette er kritisk nasjonal infrastruktur og må finansieres gjennom felles løsninger. – Denne studien er viktig fordi den kan hjelpe oss å sette i verk tiltak på et tidlig tidspunkt. Nå kan vi legge på bordet ulike scenario for forbruk og produksjon i fremtiden, og utkast til konkrete tiltak. Vi ønsker en god dialog med både politikere, grunneiere, småkraftprodusenter, natur- og miljøvernere og andre for å avklare alle sider ved de ulike tiltakene. Vi vil også trenge flere analyser, seier Thor André Berg, nettdirektør i BKK. Småkraftforeninga er selvsagt glad for at nettselskapene nå inviterer til dialog og vil gjerne bidra til dette. Les kortversjonen av rapporten her: http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/AKTUELT/NETT%20OG%20SYSTEM/vestlandsnett-bokmal-press.pdf Les hele rapporten her: http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/AKTUELT/NETT%20OG%20SYSTEM/Rapport_-_Systemutredning_av_sentralnettet_i_Vestlandsre.pdf

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda