logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE for halv maskin?NVE behandlet behandlet i 2010 over 100 konsesjonssøknader for småkraft. Dette gjorde de et stort nummer av, og fikk behørig skryt av en samlet bransje. I 2011 ser det ut til at farten har avtatt, og NVE har hittil i år bare behandlet 30 søknader.

Lagt ut 24/08-2011

- Dette er illevarslende, og langt fra godt nok, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. - Vi har allerede advart mot at konsesjonsbehandlingstiden er en av de største hindrene for å nå fornybarmålene, og da forutsatte vi samme fart som i fjor. Det er Europower som har gjennomgått NVEs konsesjonsdatabase og kommet fram til at NVE hittil i år har behandlet bare 30 konsesjonssaker. 24 saker gjelder småkraft, tre søknader gjelder større vannkraft og ter saker er vindkraft. Fire av småkraftprosjektene har fått avslag. OED overførte i revidert statsbudsjett to halve stillinger til OED for klagebehandling. Til Europower sier Krfs energipolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal at – Denne omdisponeringen var tåpelig. Vi har en klar forventning til at Ola Borten Moe ordner opp i dette tullet i neste års statsbudsjett. Småkraftforeninga tiltrer Hjemdals vurdering og gjentar nok en gang at NVE er en svært viktig faginstans og en viktig brikke i arbeidet med å få på plass tilstrekkelige mengder ny fornybar kraft. Det er derfor svært sentralt at de får tilført tilstrekkelig kompetanse og ressurser. - Dersom man ikke får fart på konsesjonsbehandlingen vil sertifikatavtalen med Sverige ikke lykkes med å stimulere til tilstrekkelig utbygging, sier Glette. - Her må det settes inn ressurser og vise at det er vilje til å få til dette viktige arbeidet. Småkraftforeninga minner om de viktige tiltakene vi tidligere har sagt er nødvendige for at sertifikatmarkedet skal lykkes: - Konsesjonsbehandlingstiden for småkraftverk må reduseres kraftig, og bør under normale omstendigheter ikke overstige to år. - Åpenbart grunnløse anker må hurtigbehandles. - Utbyggingen av linjenettet må forseres på alle nettnivåer. Det må finnes gode finansieringsordninger som sikrer god fordeling av kostnadene og som trygger at ikke gode prosjekter blir satt på vent. - Ordningen må tilpasses den svenske med en gradvis nedtrapping fra 2020 til 2035, slik at ikke politisk og byråkratisk treghet hindrer prosjekter deltakelse i ordningen. - Overgangsordningen må utvides til også å gjelde alle småkraftprosjekter bygget mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda