logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Betimelige spørsmål til naturvernereOlje- og energiminister Ola Borten Moe besøkte lørdag Naturvernforbundets landsmøte på Hamar. Her stilte han betimelige spørsmål ved naturverneres grunnlag for å bremse nødvendige klimatiltak ved stadig å forsøke å stanse prosjekter for produksjon og distribusjon av fornybar energi.

Av Henrik Glette
Lagt ut 28/08-2011

Naturvernere motsetter seg ved gjentatte anledninger bygging av nødvendige fornybarprosjekter og pådrar utviklingen av klimavennlig fornybar energi verdifull tid. Aller tydeligst var dette i saken om det naturvernerne kaller "monstermaster" i Hardanger. Kampen for å stanse og reversere de menneskeskapte klimaendringene krever tilgang på ny fornybar energi, og muligheter til å få denne energien til forbrukerne. Da må det dessverre gjøres inngrep i naturen. Da bør naturvernernes rolle være å bidra til at utbyggingen skjer på mest mulig skånsom måte og uten unødvendige konsekvenser for naturen. Det er selvsagt et arbeid bransjen og samfunnet vil bidra til på best mulig måte. Å skape steile fronter og å sabotere utbyggingen bidrar bare til forvirring og at verdifull tid går tapt. Derfor er Småkraftforeninga svært godt fornøyd med at Borten Moe når tar denne problemstillingen på alvor. Vi håper han også kan bidra til å skape forståelse for dette hos sine kolleger i statsapparatet.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo