logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Behov for fornyet dialog om fornybar energi

Småkraftforeninga støttet statsråd Ola Borten Moe da han i helga etterlyste naturvernernes vilje til å få på plass ny fornybar energi. Samtidig mener vi det er uklokt å skape en konfrontasjonslinje mot en samlet miljøbevegelse hvor mange bidrar sterkt til å skape rom for utbygging av nødvendig fornybar energi.

Lagt ut 01/09-2011

-Det er et betydelig paradoks og en stor utfordring at deler av miljøbevegelsen ikke har tatt konsekvensen av at klimakrisen gjør det nødvendig å prioritere noen naturinngrep for å bygge ut mer produksjon av fornybar energi, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. –Samtidig er det åpenbart at store deler av miljøbevegelsen har tatt dette inn over seg og står på barrikadene også for konkrete prosjekter innen fornybar energi. Da er det uklokt å skape unødvendig konflikt med disse. En rekke fornybarprosjekter møter betydelig motstand når de skal realiseres, og kraftbransjen sliter til dels med et frynsete omdømme. Da er dialog og alliansebygging med alle parter som kan støtte sektoren viktig. Småkraftforeninga er bekymret for at en situasjon hvor politisk ledelse i OED står fastlåst i en konflikt med store deler av miljøbevegelsen vil kunne føre til ytterligere vansker med framdriften i både enkeltsaker og i viktige prinsippdebatter om rammevilkår og satsing på fornybar energi som et viktig virkemiddel i klimakampen. -Vi håper at både Frederic Hauge og Ola Borten Moe vil besinne seg og innse at et unødvendig konfliktnivå vil bli utnyttet av parter som ikke ønsker en massiv fornybarsatsing velkommen, sier Glette. –Nå må alle gode krefter dra sammen for en grønn, fornybar og framtidsrettet næring.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda