logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraft og nett 7. september

Energi Norge inviterer onsdag 7. september til seminar om småkraft og nett i Oslo. Daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga er en av innlederne.

Lagt ut 02/09-2011

Tid: Onsdag 7. september 2011 Sted: Thon hotel Vika Atrium, Oslo Temadagen vil gi deltagerne en grundig innføring i tekniske og økonomiske problemstillinger knyttet til integrasjon av småkraft i nettet, samt rammebetingelser for småkraft. Programmet omfatter blant annet følgende tema: Innfasing av småkraftverk og faremomenter, spennings- og frekvensregulering, anleggsbidrag og tariffering, måling og avregning, administrasjon av småkraftkunder, el-sertifikater (”grønne sertifikater”). Det legges vekt på teoretisk og praktisk vinkling av programmet, med forelesere fra forskningsinstitusjoner, myndigheter og aktører i energibransjen. Meld deg på her: http://www.energinorge.no/ny-fornybar-energi/smaakraft-og-nett-paamelding-snarest-article8221-243.html

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda