logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

3,5 ganger så lang behandlingstid for fornybar

Småkraftforeninga har lenge framhevet konsesjonskøen som et betydelig hinder for fornybarsatsingen i Norge. I denne ukens Teknisk Ukeblad og på miljøorganisasjonen Zeros nettsider blir dette nå løftet videre fram.

Av Henrik Glette
Lagt ut 16/09-2011

Energi Norge har i en rapport fra 2010 avdekket at det i gjennomsnitt tar 1,8 år fra et oljeutvinningsprosjekt meldes, til det får tillatelse. For fornybarprosjekter går det hele 6,4 år. Det er paradoksalt at det tar tre og en halv gang så lang tid å få lov til å bygge ut klimavennlige løsninger, som å få utvinne fossil energi. Teknisk Ukeblad trekker i ukens utgave fram de betydelige utfordringene det er at 660 småkraftsøknader er på vent. Småkraftforeninga er intervjuet i saken og understreker at det ikke er akseptabelt at det tar så lang tid å få behandlet søknader om å bidra til en nødvendig satsing på fornybar energi. Fjoråret var bra, men det er ingen grunn for NVE til å hvile på laurbærene. Selv med hundre behandlede søknader i året vil man aldri kunne både ta igjen etterslepet og ta unna nye søknader. Det er av aller største viktighet at det nå tas radikale grep for å sikre fortgang i konsesjonsbehandlingen.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda