logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE søker saksbehandlere

NVE lyser på sine nettsider ut flere saksbehandlerstillinger innen blant annet småkraft. Stillingene er vikariater og erstatninger, og innebærer ingen oppbemanning. Det er viktig at disse stillingene fylles av kompetente og arbeidsvillige fagfolk, så vi får fart på konsesjonsbehandlingen.

Lagt ut 29/09-2011

Ved seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep er det ledig èn fast stilling som saksbehandler for søknader om vannkraftutbygging og andre tiltak som krever konsesjonsbehandling/vurdering etter vassdragslovgivningen. Det er også ledige vikariater med ett års varighet på samme seksjon. Det er en sterk økning i saksmengden ved seksjonen. Dette er i stor grad knyttet til klimautfordringene og den politiske satsingen på fornybar energi. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema: https://www.webcruiter.no/WcMain2/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=1194096108&culture_id=NB-NO&company_id=998100&Link_source_id=&use_position_site_header=0

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda