logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Varsler gjennomgang av grunnrenteskatten

I sitt forslag til statsbudsjett for 2012, varsler regjeringen at de ønsker å utrede mulige alternativer til den eksisterende nedre grensen for grunnrenteskatten for å vurdere om de kan redusere skattemessige insentiver for å redusere størrelsen på utbygginger.

Av Henrik Glette
Lagt ut 06/10-2011

For Småkraftforeninga er dette et svært positivt signal, selv om vi mener det er tilstrekkelig informasjon til å foreta noen endringer. Argumentasjonsrekken rundt innslagspunktet og rettferdigheten i grunnrenteskatten er fremdeles den samme, og varsler i liten grad en positiv endring. Likevel mener foreninga at en gjennomgang vil måtte avdekke at ordningen slik den er i dag er lite hensiktsmessig. Forslaget omtaler også problemstillingen som har vært avdekket rundt at enkelte kraftverk med langsiktige fastprisavtaler har betalt mer enn 100% av overskuddet i skatt. Her er det liten positiv bevegelse. Småkraftforeninga ser fram til å bidra i det videre arbeidet mot en god og rettferdig skattlegging av fornybar næringsvirksomhet i framtida.

Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager