logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Utilstrekkelig satsing på NVE

NVE har for tiden et betydelig etterslep på konsesjonsbehandling av produksjonsanlegg for fornybar energi, og nærmere 700 småkraftsøknader står på vent. Dette er et betydelig hinder for regjeringens varslede satsing på fornybar energi og muligheten for å oppnå målene i det svensk-norske sertifikatmarkedet. Derfor er Småkraftforeninga svært skuffet over at det ikke varsles en betydelig satsning på NVE i statsbudsjettet.

Av Henrik Glette
Lagt ut 06/10-2011

Økningen på bevilgningen til energi- og vannressurser i NVE er på hele 84 millioner, men økningen i tilskuddet til utjevning av nettariffer står for 60 millioner av dette. Det betyr at økningen i driftsposten i budsjettet til NVE er på rundt 5 prosent. Dette vil i liten grad bidra til å sette fart på byggingen av fornybar energi og vil knapt dekke normal utgiftsøkning. Det vil ikke gi NVE det løftet etaten behøver for å kunne legge til rette for satsingen på ny fornybar energi som er påkrevd for å møte klimautfordringene og for å kunne nå målene i det varslede felles svensk-norske markedet for elsertifikater. Det er heller ikke knyttet noen konkrete forventninger om økt effektivitet eller produktivitet til NVE i bevilgningen. Dessverre innebærer dette at den fallrettseier som ikke allerede har søkt om konsesjon vil ha svært små muligheter til å kunne delta i markedet. Dette må møtes med en styrket konsesjonsbehandling og med en tilpasning til den svenske ordningen hvor sertifikater også gis forkortet fram til 2035.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda