logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Borten Moe: For sent å søke nå

Olje- og energiministeren bekreftet på Energidagene at anlegg som skal klare å få elsertifikater må være omsøkt eller meldt per i dag.

Lagt ut 13/10-2011

-Det er godt statsråden nå har innsett dette og samtidig legger press på NVE for å få opp farten på konsesjonsbehandlingen, sier daglig leder i Småkraftforeninga Henrik Glette. -Samtidig er dette også en innrømmelse av at sertifikatordningen ikke er en insentivordning for ressurseiere, men en belønningsordning for de som har fått konsesjon men ikke bygd, eller de som allerede har søkt. Statsråden påpekte at behandlingskapasiteten hos både NVE og OED har økt betydelig. Samtidig ser vi utfordringermed behandlingstakten og et betydelig etterslep. Det kan bli en utfordring å klare å nå politiske mål om mer fornybar produksjon, og det er positivt at både statsråden og NVE nå ser ut til å ta dette på alvor.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda