logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Norsk strøm er fornybar

Etter at det nye strømsalgsselskapet "for Better Days" ble lansert med påstander om at "72% av norsk strømforbruk kommer fra skitne kilder" og "norske hus varmes opp med kullkraft", har NVE sett seg nødt til å komme med et tilsvar.

Lagt ut 25/10-2011

I dette tilsvaret, publisert på direktoratets nettsider og i VG, tilbakeviser direktoratet at det er dekning for fBDs påstander. NVE skriver blant annet at "For kunder som ikke har gjort en avtale med sin strømleverandør om å garantere fornybar kraft – en opprinnelsesgaranti – vil en stor andel av strømmen være definert som ”fra ukjent opphav”, uavhengig av hvor og hvordan strømmen er produsert. Den store interessen for fornybar energi, kombinert med import av strøm, gjør at hele 72 prosent av strømmen i den såkalte varedeklarasjonen – altså bekreftet opprinnelse for strømmen som forbrukes i Norge – har ukjent opphav. Det er dette tallet Parmeggiani viser til når han hevder at over sytti prosent av strømforbruket til norske husholdninger kommer fra skitne energikilder." Småkraftforeninga applauderer at det lanseres et strømsalgsselskap som kommuniserer klima- og miljøgevinstene ved norsk vann- og vindkraft, men stiller oss undrende til påstandene fBD og Parmeggiani kommer med i sin storstilte kampanje. Vi ønsker selskapet hjertelig velkommen til et samarbeid om å levere fornybar energi og å formidle gevinsten ved fornybar kraft, men håper det kan skje ved etterprøvbar og redelig kommunikasjon og fakta.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda