logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE i dialog om konsesjonskøen

Småkraftforeninga deltok sammen med de store utbyggingsselskapene nylig i et møte med vassdragsdirektør Per Sanderud og flere andre fra NVE hvor konsesjonskøen sto på agendaen. Småkraftforeninga er glad for at direktoratet anerkjenner utfordringene.

Lagt ut 01/11-2011

Et av resultatene av møtet er at bransjen sammen med NVE ser på konkrete forslag til tiltak for å redusere køen. Bransjen vil i det videre arbeidet bidra med erfaringer, konkrete innspill og bakgrunnsinformasjon. NVE vil se på sine arbeidsmetoder, ressurser og organisering. Vassdragsdirektøren var tydelig på at dagens situasjon ikke er god og at direktoratet vil se på konkrete tiltak. Derfor oppretter de nå en dialog med bransjen for å se på problemstillingen og mulige tiltak. Dette er svært positive signaler fra NVE. Konsesjonskøen og en behandlingstid og ventetid på nærmere seks år er sammen med nettsituasjonen de største flaskehalsene for å oppnå fornybarmålene. Småkraftforeninga vil selvsagt bidra i det videre arbeidet.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda