logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Bygg ditt eige kraftverkNærare 250 grunneigarar og andre interesserte har dei siste to vekene møtt opp for å lære meir om bygging av kraftverk i eigen regi på Småkraftforeninga og Bondelaget sin møteserie om temaet. Her kan du sjølve lese presentasjonane frå forelesarane.

Lagt ut 29/11-2011

Terje Engvik frå Bondelaget sitt fornybar energi-prosjekt snakka om fallrettar og grunneigarsamarbeid: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=81 Henning Tjørhom frå Småkraftko0nsult ga ei innføring i vegen til konsesjon: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=82 Henrik Glette snakke om rammevilkår, politikk og dei grøne sertifikata: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=83 Turid Sevaldsen prata til slutt om omsetning av kraft, opprinnelsesgarantiar og elsertifikat: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=84

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo