logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga inn i europeisk paraplyorganisasjon.Småkraftforeningas styre har vedtatt å melde foreninga inn i den europeiske paraplyorganisasjonen ESHA (European Small Hydro Association), og daglig leder Henrik Glette deltar denne uken i sitt første møte i foreningsrådet.

Lagt ut 14/12-2011

-Stadig mer av våre vilkår skapes i Europa og EU, sier Glette. –Det er viktig at vi både lærer og lytter, men ikke minst bærer fram den norske småkraftens stemme i europeiske beslutningsprosesser. Fornybardirektivet og Vanndirektivet er eksempler på EU-regler som gir betydelige utslag i rammevilkårene for norske småkraftutbyggere. Norsk småkraft har mange særfordeler og særutfordringer som gjør at det er svært viktig at også disse perspektivene blir tatt med i utarbeidelsen av framtidige rammeverk. -I tillegg er også Europa en del av vårt marked, sier Glette. –Å holde seg orientert om utviklinger innen marked, teknologi og rammevilkår, er en sentral oppgave for en næringsorganisasjon, og det er derfor et svært viktig skritt Småkraftforeninga nå tar. Det er også i Europa klima- og energipolitikken skapes og drives fram. Det er denne som vil skape rommet for den nødvendige storstilte satsingen på fornybar energi i Norge og Europa. Daglig leder vil møte i rådet i ESHA på fast basis. Les mer om ESHA her: www.esha.be

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda