logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Søk om godkjenning

Kraftprodusenter som mener de har krav på elsertifikater fra januar, må søke NVE om godkjenning av sitt/sine kraftverk. Det skal nå være mulig å søke om slik godkjenning.

Lagt ut 19/12-2011

Det er NVE som er ansvarlig for å godkjenne anlegg. Informasjon finner du her: http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Kraftprodusenter/ Deretter må man søke om opprettelse av konto hos Statnett. Informasjon finner du her: http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Elsertifikater/

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda