logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Medlemsavgift

Småkraftforeninga har i disse dager sendt ut faktura til alle medlemmer. Årsmøtet på Værnes i 2011 vedtok å øke effektavgiften tilsvarende prisindeksen.

Lagt ut 05/01-2012

Sak 11. Fastsetjing av effektavgift for 2012 Vedtak: Vi aukar effektavgifta, medlemsavgifta og maksimum-/minimumsbeløpa årleg tilsvarande konsumprisindeks rekna ut frå SSB. Ved utrekninga avgrensinga i medlemsavgifta vert det tatt høgde for eventuelle endringar i meirverdiavgifta. Den nye kontigenten blir slik: Medlem med kraftverk i drift: Effektavgiften finner du ved å lese av kVA-tallet på generatoren og multiplisere dette tallet med 4,56 kr/kVA. Effektavgiften er minimum 1.014 kr. inkl. mva. pr. år, maks 14.196 kr. inkl. mva. pr. år. Noen medlemmer har på grunn av en feil i faktureringssystemet mottatt feil effektavgift. Disse vil få kreditnota og ny faktura de nærmeste dagene.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda