logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Civita: Trengs det mer marked eller styring i kraftsektoren?

I 1991 fikk vi en ny energilov. Har reformene i kraftmarkedet virket etter hensikten? Har vi et fritt marked, og har forbrukerne tjent på liberaliseringen? Hva er utfordringene i dagens kraftmarked? Trengs det mer marked eller mer styring i kraftsektoren?

Lagt ut 19/01-2012

I panelet: Olje- og energiminister Ola Borten Moe, professor i statsvitenskap ved UiO og forfatter av boken Forretning eller fordeling? Dag Harald Claes, professor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI, Lars Thue og administrerende direktør i Energi Norge Oluf Ulseth. Det serveres frokost fra kl. 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål. Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19, inngang i Stortingsgaten. Daglig leder i Småkraftforeninga skrev i sin spalte i fagbladet Energi om Energilovas 20-årsmarkering med tittelen "Hurra for deg som fyller ditt formål". http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2240 Her kan du melde deg på: http://www.civita.no/arrangement/energiloven-20-%C3%A5r-trengs-det-mer-marked-eller-styring-i-kraftsektoren

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda