logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Grønn boom er større enn gass og kol

Den globale pengesekken til fornybar energi var i fjor rundt ti gonger så stor som pengesekken til oljeinvesteringar på norsk sokkel, melder aftenbladet.no. For første gong i historia er verda sine investeringar i fornybar kraftproduksjon no større enn investeringane i kolkraft og gasskraft.

Lagt ut 24/01-2012

Småkraft treng to ting - Private og offentlege utbyggjarar står klar til å investera 30 milliardar kroner i småkraftanlegg dei neste åtte åra, seier dagleg leiar Henrik Glette i Småkraftforeninga. - For å lukkast treng me to ting: Nett, inkludert kablar til utlandet, og ei kjappare konsesjonsbehandling i NVE. Med desse tinga på plass, er utbyggjarane klare til å investera i småkraftanlegg tilsvarande 7 TWh. Me ser positive signal på begge område, men her må me ha full stim, seier Glette. Les heile saka her: http://www.aftenbladet.no/energi/Gronn-boom-storre-enn-gass-2921672.html

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda