logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Skattenøytralt er ikke klimanøytraltProfessor Diderik Lund tilbakeviser i Dagsavisen 14. februar kritikken WWF og Småkraftforeninga har framført mot de såkalte oljesubisidiene. Professor Lund mener kritikken er feilslått fordi det ikke er snakk om «subsidier» men om et «nøytralt» skattesystem.

Av Henrik Glette, daglig leder
Lagt ut 14/02-2012

Da er det betimelig å spørre hvilken nøytralitet man her legger til rette for. Klimanøytralt er det uansett ikke. Lund skriver at «systemet er forsøkt utformet slik at prosjekter som ville ha vært lønnsomme under det vanlige systemet for 28 prosent selskapsskatt i Norge, også skal være lønnsomme under petroleumsskattesystemet.» Dermed understreker han nettopp ett av Småkraftforeningas poeng. En slik nøytralitet eksisterer nemlig ikke for småkraftverk. Det er utallige eksempler på at grunnrentebeskatningen som slår inn for småkraftverk over 5500 kVa fører til at prosjekter ikke lenger er lønnsomme. Dette fører til at det bygges kraftverk som leverer mindre fornybar energi enn de kunne ha gjort, av skattemessige årsaker. Så kan vi selvsagt enten fortsette en rent teknisk debatt, eller bestemme oss for at oljenæringen er svært lønnsom, svært forurensende og fortidas teknologi, og rett og slett si at skattemessige eller andre stimuli bør tilrettelegges for framtidas energi og industri. Ikke fortidas. Så kan vi kanskje utfordre professor Lund til å bidra til å utforme et system som stimulerer til lønnsomme investeringer innen fornybar energi. Ikke bare et skatteteknisk nøytralt system, men også klimanøytralt.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda