logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Økende støtte til vannkraftutbyggingTo av tre mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål, viser TNS Gallups klimabarometer for 2011. Andelen har økt med 14 prosentpoeng siden 2009. Ap- og SV-velgerne er blant de mest positive til ny vannkraft.

Lagt ut 16/02-2012

– Det har vært en stor økning i andelen som mener ny utbygging av vannkraft er nødvendig. Selv om klimaendringene i seg selv ikke står høyt på folks agenda, er fornybar energi det folk flest tenker på som klimatiltak, sier prosjektleder Daniel Rees i TNS Gallup. Undersøkelsen avdekker at det er et markant flertall for utbygging av mer vannkraft i alle politiske leire, med unntak av Venstre. Folk som stemmer Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti utmerker seg som mest positive - Dette viser en gledelig folkelig støtte til vårt viktige arbeid for klimaet, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. - Småskala vannkraft er et viktig bidrag til klimakampen og en god utbygging vil kunne gi et solid bidrag til ny fornybar kraftforsyning.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda