logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statnett ansvarlig for regionalnettsordningen

NVE har i brev av 7. mars 2012 fattet vedtak om innføring av samordnet tariffering av regionalnett (regionalnettsordningen). Statnett er i samme vedtak utpekt som ansvarlig for ordningen som skal tre i kraft 1. januar 2014.

Lagt ut 12/03-2012

NVE har i brev av 7. mars 2012 fattet vedtak om innføring av samordnet tariffering av regionalnett (regionalnettsordningen). Statnett er i samme vedtak utpekt som ansvarlig for ordningen som skal tre i kraft 1. januar 2014. Formålet med regionalnettsordningen er å fordele kostnader til fremtidige nettinvesteringer i regionalnettet på flere enn kun uttakskunder regionalt. Regionalnettsordningen går derfor i korte trekk ut på at alle inntektsrammer i regionalnettet samles i en kostnadsbase. Statnett får ansvar for å fordele kostnadene på kundene gjennom en enhetlig tariffmodell. Modellen utformes etter samme mønster som den som benyttes ved avregning og fakturering av nettleie i sentralnettet i dag (sentralnettsordningen) - en oppgave Statnett har hatt ansvar for siden etableringen i 1992. Rundt 70 netteiere har i dag anlegg som vil omfattes av regionalnettsordningen. Etablering av systemet medfører behov for innhenting av store mengder data fra disse netteierne. Ordningen omfatter blant annet mellom 1200-1500 stasjoner som må detaljtegnes, samt at det må etableres system for innsamling av måleverdier fra opp mot 10 000 målepunkter.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda