logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kraftig auke for kablane til utlandetPå 10 år skal utvekslingskapasiteten mot utlandet aukast med 90 prosent, fortel programdirektøt Ingard Moen i Statnett. Kapasiteten er på 5200 MW i dag, den skal aukast med 4900 MW dei neste 10 åra.

Av Mikkel Aanderaa
Lagt ut 21/03-2012

Blant anna er det planar om å utvide kapasiteten mot Danmark med 700 MW i 2014. Litt lenger fram i tid ligg ein ny kabel mot Tyskland og ein mot England i 2018-2019. Grunnen til at det tar lang tid å bygge sjøkablar er blant anna at det er mange røyrledningar på havbotnen som skal kryssast, samt at sjøkablar krev store anlegg på land.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda