logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Endringer i styret


Styret i Småkraftforeninga. Fra venstre Geir Magnor Olsen, Anders Stang, Jan Bjarne Thorsnes, Egil Berge, nestleder Lars Emil Berge og leder Trond Ryslett. Foto: Mikkel Aanderaa.
På årsmøtet i Småkraftforeninga i Ålesund 21. mars ble det valgt to nye styremedlemmer. Trond Ryslett fortsetter som styreleder. Jan Bjarne Thorsnes fra Balestrand i Sogn ble valgt som styremedlem, og Anders Stang fra Rømskog i Akershus er utnevnt som styremedlem fra NORSKOG.

Lagt ut 29/03-2012

Årsmøtet bar preg av livlig debatt om småkraftbransjens framtid og utfordringer. Det var høy temperatur men bred enighet når NVEs rapport om avvik fra konsesjonsbetingelser kom opp. Det er ingen toleranse i næringen for regelbrudd, men samtidig fordres det at det skilles tydelig mellom små avvik og bevisste store regelbrudd. Styret i foreninga består etter årsmøtet av Geir Magnor Olsen, Anders Stang, Jan Bjarne Thorsnes, Egil Berge, nestleder Lars Emil Berge og leder Trond Ryslett.

Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager