logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Veileder for slipp og dokumentasjon av minstevannføringKrav om slipp av minstevannføring er blant de viktigste vilkårene i en vassdragskonsesjon. Vilkåret om slipp av minstevannføring er absolutt, og den pålagte vannføring skal ikke underskrides.

Av NVE
Lagt ut 19/04-2012

I 2010 ble alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføring slippes. Denne veilederen gir en beskrivelse av anbefalte løsninger for slipp, registrering og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon. Veilederen retter seg mot innehavere av vassdragskonsesjoner som har vilkår om slipp av minstevannføring, først og fremst mot nye vassdragsanlegg og er ment til bruk i planleggings- og detaljplanfasen av utbyggingen. Last ned veileder for slipp og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon her: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Nyheter/Veileder-for-slipp-og-dokumentasjon-av-minstevannforing-for-sma-vassdragsanlegg-med-konsesjon/

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda