logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Klimameldingen svak på ny fornybarproduksjon?


Uten kraftlinjer blir ikke framtida fornybar
I sin presentasjon av klimameldingen og tiltakene denne legger opp til, var Regjeringen forbausende svak på etablering av ny fornybar energiproduksjon, mener Småkraftforeninga. –Ambisiøse klimamål er viktig og bra, samtidig må vi nå jevne ut fartshumpene på veien til fornybarsamfunnet, sier daglig leder Henrik Glette

Lagt ut 25/04-2012

Både vann- og vindkraft er nevnt som tiltak på veien til reduksjon av klimagassutslippene, og med ambisiøse målsetninger om elektrifisering av transportsektor og petroleumsvirksomheten, er det åpenbart at det må settes fart på utbyggingen av ny fornybar energiproduksjonskapasitet. Regjeringen har allerede fått på plass et felles elsertifikatmarked med Sverige som et ledd i dette, og det er svært bra. Samtidig gjenstår det flere flaskehalser fra det offentlige som vanskeliggjør måloppnåelsen, både innen 2020 og videre fram mot 2050. Nettutbyggingen må forseres. Linjenettet er fornybarsektorens livsnerve og uten at dette oppgraderes og utbygges, vil det være vanskelig å få på plass de mengdene ny fornybar energiproduksjon som er nødvendig. Dette krever en tydelig prioritering fra myndighetenes side, også fra miljømyndigheter. Videre er det fremdeles usikkert om konsesjonsmyndigheten NVE klarer å hente inn etterslepet de har på mer enn 600 småkraftsøknader som skal og må behandles for at vi skal nå fornybarmålene. Dette skaper også grunnlaget for en videre satsing ut over 2020. NVE må styrkes og gis tydelige rammer som muliggjør den betydelige satsingen på fornybar grønn næringsutvikling i Norge. Småkraftforeninga ønsker at fornybartiltak med den positive klimaeffekten de har, gis prioritet og forseres i den offentlige behandlingen. -Dette er enkle, gjennomførbare klimatiltak, sier Henrik Glette. –Her står investorer klare til å investere betydelige milliardbeløp på klimavennlig næringsutvikling. Det er myndighetene vi venter på nå. -Nå skal vi finlese meldingen og følge behandlingen videre. Det er ingen tvil om at framtida er fornybar, avslutter en optimistisk Glette. Her kan du lese mer om Klimameldingen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2012/offensiv-klimamelding.html?id=679419

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda