logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nettselskap tar ansvar for skogrydding


Trond Ryslett, styreleder Småkraftforeninga
Tussa Nett i Møre og Romsdal øker nå satsingen på skogrydding, for å unngå hendelser som under orkanen Dagmars herjinger på Sunnmøre i romjula. – Dette er gladnytt, sier Småkraftforeningas styreleder.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 03/05-2012

Tussa Nett skal gjennomføre flere tiltak for å sikre at skogryddingen blir bedre. Alle kraftlinjene skal undersøkes, det skal gjøres risikoanalyser, og selskapet skal ansette en person med ansvar for skogrydding. - Jeg ser på dette som et klart signal om at nettselskapene forstår at de må ta ansvar for å rydde skog rundt linjene, sier styreleder Trond Ryslett. Han er glad for at Tussa velger å satse skikkelig. - Da orkanen herjet, ble det tydelig at det ikke holdt med 15 meter brede ryddegater langs linjene, skogen har blitt mye høyere siden siste orkan i området for 20 år siden, sier Ryslett. Smale gater 15 meter brede ryddegater er den anbefalte bredden fra bransjeorganisasjonen REN, men mange steder er skogen så høy at det ikke holder. Det sier administrerende direktør i Tussa Nett, Rune Kiperberg. - Vi vil gå i dialog med grunneierne i områder med risikoskog, og vurdere bredere gater. Det er ingen tvil om at vi kommer til å jobbe mye med skogrydding i månedene som kommer. Kiperberg sier at det blir viktig for Tussa å få kontakt med skogeierne, noe som blir en av hovedoppgavene til den nyopprettede stillingen som fagansvarlig for skog og miljø. - Denne personen vil ikke bare ha kontakt med skogeierne og avtale skogrydding, men også ha ansvar for analyser, planlegging, gjennomføring og oppfølging, så det blir en nøkkelrolle, sier Tussa-direktøren. Setter presedens - Jeg ser på dette som en avklaring i forhold til regelverket, sier Trond Ryslett. Han mener at Tussa Netts satsing kan ses på som en klar presedens for næringen. - Tidligere har nettselskapene bare ryddet, og ment at de ikke skal ta høye trær. Men det er jo faktisk slik at de bare har forholdt seg til minimumskrav, forsyningssikkerhet er jo tross alt det aller viktigste. For nettselskapene kan det fort bli dyrt om strømmen forsvinner hos sluttbrukerne. Risen bak speilet er nemlig KILE-ordningen, som åpner for høye bøter hvis strømforsyningen brytes på grunn av slurv eller dårlig vedlikehold. - Det er enormt kostbart om selskapene ikke leverer, så satsingen fra Tussa Nett er bra for nettselskapene selv, så vel som småkraftprodusenter og husholdninger, sier Ryslett.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda