logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Enkelt å hjelpe fossekallen


Fossekallen Foto: Thomas Kraft
Mange småkraftverk ligger ved fossekallens hekkeplasser. Med enkle tiltak kan fuglen leve side om side med kraftverkene uten problemer, skriver forskning.no. Godt nytt, mener Småkraftforeninga.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 07/05-2012

En undersøkelse som er gjort på oppdrag for NVE i Lyngdalsvassdraget, viser at mange småkraftutbygginger berører eksisterende hekkeplasser for Norges nasjonalfugl. Selv om utbyggingene kan true hekkingen, så viser undersøkelsen at enkle tiltak har stor effekt. I enkelte tilfeller vil kunstige hekkeplasser til og med fungere minst like godt som naturlige hekkeplasser. Les hele saken hos forskning.no Godt nytt - Det er godt å se hvor gode resultater man kan få med enkle og rimelige tiltak, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette. - Våre medlemmer er opptatt av å forvalte naturressursene på en mest mulig bærekraftig måte. Dette understreker viktigheten av at vi også får forskning på avbøtende tiltak. Fossekallen trives, som navnet antyder, nær rennende vann, og hekker nesten alltid ved stryk eller foss. Det er det som gjør at småkraftverk kan komme i konflikt med hekkingen. Undersøkelsen forskning.no henviser til, tyder på at kraftverkene kan føre til at fuglen ikke hekker uten tiltak. - Dette er viktig kunnskap for å sikre at vi kan gjøre gode klimatiltak enda bedre på lokale miljøtilpasninger, sier Glette. - Hvis hekkekasser kan få fuglen til å trives enda bedre, så er ingenting bedre enn det. Les NVE-rapporten «Fossekall og småkraftverk»

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda