logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraft og nett – temadag24. mai arrangerer Energi Norge temadagen «Småkraft og nett». Arrangementet skal belyse og diskutere viktige temaer for både småkraftutbyggere og nettselskap.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 10/05-2012

Store deler av produksjonsveksten knyttet til det svensk-norske elsertifikatmarkedet skal realiseres med småkraft. Men det er mange barrierer som står i veien for å nå dette målet. Blant temaene som skal tas opp på seminaret er nettopp disse forskjellige barrierene, som konsesjonsbehandling, tilpasning til nett og miljøkonsekvenser. Tekniske krav til småkraft og EU-reguleringer av betydning for norsk småkraft står også på programmet. Ikke minst vil ENTSO-Es kravforslag til produksjon som tilknyttes kraftsystemet og Statnetts revisjon av FIKS bli viktige emner. Les mer om temadagen hos Energi Norge.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda