logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Vannkraft mest effektivtVannkraft er den mest effektive formen for energiproduksjon, viser ny rapport. Ingen annen form for elektrisitetsproduksjon kan konkurrere når det det kommer til hvor mye energi man får tilbake i forhold til hva som går med til produksjonen.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 04/06-2012

Tallenes tale er klar: Vannkraftens Energy Payback Ratio (EPR) viser at man får tilbake mellom 50 og 500 ganger mer energi fra et vannkraftverk enn det tok å bygge og drive kraftverket. Det er en rapport utført ved CEDREN, av forskere fra Østfoldforskning og Sintef som viser dette. Vannkraft er langt mer effektiv enn den nest beste teknologien, vindkraft. Den har en EPR-verdi på mellom 4 og 30. Også termiske energikilder, som gass og kull, gir bare mellom 2 og 5 ganger energien tilbake. Grunnen til at vannkraft kommer så godt er at det er en storskalateknologi, at anleggene har lang levetid og at råstoffet kommer gratis frem til produksjonsanlegget når infrastrukturen først er etablert. Les mer hos forskning.no Les hele rapporten hos Østfoldsforskning

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda