logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraft i NordlandNordland er et av fylkene i Norge som har størst potensial for utbygging av små vannkraftverk. Nå inviterer Småkraftforeninga og Norsk Bondelag til møte for grunneiere som er interessert i mulighetene til å bli kraftprodusent på egen grunn.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 04/06-2012

I sin «Regional plan om små vannkraftverk i Nordland» peker fylkestinget i Nordland på at det er stort behov for ny kraftutbygging for å nå klimamålene, og fylket skal arbeide for økt produksjon tilsvarende 1.3 TWh i ny produksjon innen 2025. For at det skal skje, må arbeidet med nye utbygginger begynne nå. Potensialet er enormt i Nordland, og det er mange grunneiere som har store muligheter til å drive med kraftproduksjon, enten selv, eller i samarbeid med andre grunneiere eller selskaper. På grunneiermøtet 7. juni tar vi for oss en rekke sentrale problemstillinger rundt lokal utbygging. Det gjelder ikke minst hvordan grunneieren kan sikre verdien i egen fallrett, og sette i gang en byggeprosess. Stiftelsesmøte Vi har sett en kraftig vekst i antall småkraftverk i Nordland de siste årene. Rundt 90 småkraftverk produserer nærmere 750 GWh i året. For å sikre disse produsentenes interesser, skal Småkraftforeningen Nordland nå dannes. Stiftelsen finner sted etter grunneiermøtet. På programmet: - Eiendomsrettslige forhold (grunneieravtaler o.l.) - Erfaringer med å bygge selv - Teknikk v/Brødrene Dahl AS - Veien til konsesjon og erfaringer i Nordland v/ Minikraft - Politikk og utfordringer Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana Tid: kl. 18:00, torsdag 7. juni 2012

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda