logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Økt oppkjøp av småkraftverkDet pågår en oppkjøpsbølge for småkraftverk, skriver Bondebladet. Interessen for oppkjøp har økt kraftig, fra både norske og utenlandske aktører.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 13/06-2012

Det er en undersøkelse gjort av Respons Analyse for advokatfirmaet Grette som viser at oppkjøperne øker kraftig. Undersøkelsen, gjort blant dem som søker om konsesjon for fornybar energi viser at hele 27 % av de som svarte skal investere i eksisterende anlegg. Mange av dem skal kjøpe opp anleggene. Kjøperne er kapitalsterke. Det er oftest snakk om norske eller nord-europeiske aktører, både kraftselskaper, private investorer eller investeringsselskaper som spesialiserer seg på fornybar energi, skriver Bondebladet. Anleggene som blir solgt er i alle størrelseskategorier. Det er også snakk om store penger: Undersøkelsen viser at de som ønsker å kjøpe opp selskaper eller deler av selskaper, hver planlegger å bruke 300 millioner kroner eller mer. Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, sier at dette viser at de som gjør utbygging av kraftverk på egen hånd har gode muligheter til inntjening. Han oppfordrer også de som vurderer å selge å beholde fallrettene på bruket, så de beholder inntektene derfra. Les mer hos bondebladet.no

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda