logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Første gruppebehandling gjennomførtNVE har gjennomført sin første gruppebehandling av konsesjonssøknader fra kraftverk. Seks kraftverk fikk innvilget konsesjon, fire fikk nei.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 27/06-2012

For første gang har NVE gjennomført en samordnet gjennomgang av konsesjonssøknader fra en gruppe kraftverk som ligger i samme område. 10 søknader har blitt behandlet samtidig. Formålet er både økt effektivitet og en mer helhetlig vurdering, som gir en bedre oversikt over konsekvensene, i følge NVE. Småkraftforeninga gratulerer de nye konsesjonshaverne, og registrerer at NVE ser ut til å ha fått opp farten på behandlingen. Vi håper dette tempoet vedvarer. Vinnerne Kraftverkene som har fått konsesjon er: - Storelvi - Espeelvi - Byro - Skiparvik - Bråberg - Sleveåne De fem første ligger i Ullensvang herad, mens det sistnevnte ligger i Odda. Disse seks kraftverkene vil produsere om lag 56 GWh i et normalår, og det tilsvarer strømforbruket til 2800 husstander. Fylkesmannen hadde innvendinger mot kraftverkene i Byro og Slevåne, men NVE fant at de likevel burde få konsesjon. Taperne Kraftverkene som har fått avslag er: - Øvre og Nedre Digraneselvi i Odda - Børve/Deildo i Ullensvang - Skjeldvikelva på grensa mellom Odda og Ullensvang Produksjonen for kraftverkene som fikk avslag ville vært rundt 55 GWh. Disse avslagene var i tråd med Fylkesmannens innstilling. Les mer hos NVE

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda