logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Elvekraft solgt til Clemens

Clemens Kraft KS kjøper Elvekraft AS fra Troms Kraft Invest AS. Elvekraft har over 50 prosjekter, og Clemens mer enn dobler størrelse ved oppkjøpet.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 28/06-2012

Clemens Kraft KS er heleid av Opplysningsvesenets fond (Ovf), som er en av landets største grunneiere. I en pressemelding fra Clemens heter det at porteføljene til Clemens og Elvekraft etter hvert vil sees i sammenheng, og skal utvikles optimalt med tanke på langsiktig god avkastning. Clemens Kraft har 40 prosjekter i porteføljen, seks har mottatt konsesjon og to er under bygging. Elvekraft er en av landets største småkraftutbyggere, med 50 prosjekter med et samlet potensial på 400 GWh. Selskapet ble kjøpt opp av Troms Kraft i 2009. Styreleder i Elvekraft, Kjell Ole Straumsnes, sier i en pressemelding at Elvekraft får en god og solid eier i Clemens, og at salget vil bety at Troms Kraft kan fokusere på og rendyrke kjernevirksomheten innenfor storskala kraftproduksjon.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda