logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nå kan du sjekke NECSDen såkalte aggregerte beregningsrelevante mengde elektrisk energi for første kvartal gjøres nå tilgjengelig i elsertifikatregisteret NECS for hver enkelt sertifikatpliktig. Dette er tall som er viktige å kontrollere.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 28/06-2012

Verdiene i NECS er basert på innrapporterte tall fra nettselskapene. Det er altså snakk om beregningsrelevant mengde elektrisk energi – den mengden energi som den sertifikatpliktiges kvoteplikt beregnes ut fra. Det er nettselskapene som har ansvar for at de innrapporterte verdiene er korrekte, men det er viktig at de sertifikatpliktige kontrollerer de innrapporterte volumene, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette. - Det er viktig at alle går inn og sjekker NECS, for å være sikre på at volumet er korrekt. Man kan varsle om eventuelle feil, så det blir korrigert til neste gang. Vi er opptatt av at våre medlemmer skal bidra til at disse tallene blir så gode og nøyaktige som mulig i den endelige rapporteringen i 2013. Verdiene finner du på innlogget side under menyvalget «Elsertifikatplikt» på NECS. Mer informasjon hos Statnett

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda