logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Avvikene behandles fortløpendeForeninga har hatt et møte med NVE om behandlingen av mulige avvik mot godkjenningen, som kan føre til at produsenter nektes elsertifikater. De foreløpige signalene fra NVE er positive, selv om ikke alle sakene er avgjort ennå.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 15/08-2012

Da NVE sendte ut brev til flere av våre medlemmer for å få ekstra informasjon, for å finne ut om kraftverkene var bygget i henhold til planene som lå til grunn for NVEs vurdering, så skapte det en del uro. Dette var bakgrunnen for at vi ba om et møte med direktoratet. Signalene fra NVE er relativt tydelige; de fleste ligger an til å få godkjenningen. Samtidig er ikke alle sakene ferdigbehandlet ennå, og direktoratet vil ikke gå ut med konkrete tall før behandlingsrunden er klar. Vi har også fått signaler som tyder på at enkelte kraftverk har avvik som er for høye. Foreninga vet også at NVE ennå ikke har mottatt svar fra enkelte kraftverk, og vi oppfordrer på det sterkeste alle om å svare så raskt som mulig, for å få avklart situasjonen. HER legger NVE fortløpende ut informasjon om godkjente og avslåtte elsertifikatsøknader.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda