logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nei til Sjåstad kraftverk i Lier

NVE har sagt nei til ein søknad frå Elvekraft AS om løyve til bygging av Sjåstad kraftverk i Lier. Årsaka er omsyn til ei bekkekløft av nasjonal verdi.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 17/08-2012

I ei pressemelding seier NVE at bakgrunnen for avslaget er at tiltaket er planlagt i eit område som gjennom DN sitt bekkekløftprosjekt er vurdert til nasjonalt viktig. Det er funne ei rekkje raudlista artar, og det er eit stort potensiale for funn av fleire. Vanskeleg terreng gjer at inngrepet får stort omfang. NVE meiner dette vil gjere bekkekløfta si verdi vesentleg ringare. Sjåstad kraftverk var planlagt med ein installert effekt på 2,1 MW og ein årleg produksjon på om lag 5,2 GWh, noko som svarar til straumbruken til 260 husstandar. Dei negative konsekvensane står etter NVE sitt syn ikkje i forhold til auka kraftproduksjon eller andre positive effektar av ei utbygging. Les pressemeldingen her

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda