logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Energi og Samfunn

Småkraftforaninga er blant innlederne på seminaret Energi og Samfunn på Vegmuseet på Hunderfossen 24. september.

Lagt ut 31/08-2012

Seminaret Energi og Samfunn er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning, Glommens og Laagens Brukseierforening, Eidsiva Energi og Energisenteret. Tema som vil bli berørt under seminaret: - Innlandet som energileverandør – forpliktelser, muligheter og begrensinger - Fornybar kraft, mulige målkonflikter? - Innlandet som energiprodusent. - Verdiskapning og ringvirkninger av energiproduksjon - Konsesjonsbehandling og vilkår – utvikling gjennom 100 år - Nye vassdragsprosjekter og revisjoner – muligheter og begrensinger - Småkraft – muligheter og utfordringer - Folks holdninger til og kunnskap om kraftnett - Energisektorens betydning for samfunnsutviklingen i Innlandet Foredragsholdere - Eli Blakstad, (OED) - Atle Tostensen, (NVE) - Gaute Skjelsvik, (Eidsiva) - Sæbjørn Forberg (konsulent) - Tor Arnesen (Østlandsforskning) - Torbjørn Østdahl (GLB) - Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland) - Henrik Glette (daglig leder Småkraftforeningen) - Øystein Aas (NINA) - Bjarne Slapgard (Gudbrandsdal Energiverk) - Kjetil Bjørklund (Vassdragsforbundet for Mjøsa m tilløpselver) - Lars Haltbrekken (Norges Naturvernforbund) Praktisk informasjon/påmelding Tid: Mandag 24. september kl 09:00 til 15:30. Sted: Auditoriet ved Norsk vegmuseum, Hunderfossen Spørsmål om påmelding: Margrethe Tingstad, margrethe.tingstad@nina.no, 73 80 16 10

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda