logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Formell åpning på BerildBerdalskraft hadde formell åpning av kraftstasjonen på Berild 24. august. Produksjonen går over all forventning, og Småkraftforeningas styreleder fikk æren av å lede åpningsseremonien.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 03/09-2012

Etter et drøyt år i produksjon kunne endelig den formelle åpningen av kraftverket finne sted 24. august. Det ble feiret med middag, omvisning og kake for inviterte medspillere og dignitærer. Den formelle åpningen fikk styreleder i foreninga, Trond Ryslett stå for, da han satte støpselet i stikkontakten over utløpet fra stasjonen. Det er heller ikke uten grunn at Ryslett fikk denne jobben – Småkraftforeninga har nemlig noe av æren for at det ble utbygging. Daglig leder Pål Engen i Berdalskraft forteller til Åndalsnes Avis at han har hatt tanker om en utbygging i lang tid, men at det var under et informasjonsmøte i vår regi at planene skjøt fart. - Helt siden jeg hadde jobb ved Rauma Energi AS tenkte jeg på muligheten for å bygge ut Berdalselva, sier Engen til avisen. - I 2003 var det småkraftseminar på Åndalsnes i regi avSmåkraftforeninga. Dette satt fart i planene, og vi begynte planleggingen. Ikke bare enkelt Grunneierne på Berild fikk først tilbud om å selge fallrettighetene til Småkraft AS, men valgte etter diskusjon å ta jobben selv. Nå er det fire grunneiere som sammen eier Berdalskraft. Arbeidet med å få til en utbygging i Berdalselva i Rauma i Møre og Romsdal begynte altså allerede i 2003, og Berdalskraft søkte om dispensasjon fra samlet plan for vern av vassdrag. Konsesjon fra NVE forelå i 2007. Men det betød ikke at byggingen kunne starte; etter protester fra Naturvernforbundet gikk saken til Miljøverndepartementet, og først i januar 2009 ble klagen avvist. Prøvestarten var 7. mars 2011, og resultatene har vært gode. Turbinene produserte 18 GWh, 30 % over forventningene, og 2012 ligger an til å være et minst like godt år. Installert effekt er 4,5 MW.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda