logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE utreder markedsdesign, flere prisområderNVE skal utrede om kraftmarkedet og Statnetts systemdrift kan organiseres på en mer effektiv måte. Etaten vurderer også å etablere flere prisområder for å utjevne kraftprisene.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 18/10-2012

NVE-direktør Per Sanderud sa under sitt åpningsfordrag på NVEs Energidager 2012 at NVE skal utrede hvordan kraftmarkedet kan bli bedre og mer effektivt, og presenterte samtidig en ny rapport. Rapporten peker på flere svakheter i organiseringen av det nordiske kraftmarkedet: - Dagens prisberegning gir ikke riktige signaler til produsenter og forbrukere om hvor mye kraften faktisk er verdt der de er lokalisert. - Det er vanskelig å sette riktige overføringskapasiteter, både for Statnett og de systemansvarlige i resten av Norden. - Døgnmarkedet er dagens hovedmarked, så hvis det lett oppstår betydelige ubalanser mellom klareringen i døgnmarkedet og hva som blir faktisk produksjon, forbruk og flyt i driftstimen, vil dette kunne gi et effektivitetstap. Rapporten belyser altså ulike sider ved den eksisterende markedsdesign og mulige alternativer, og viser hva NVE mener bør gjøres for å avdekke behov for videre utvikling av kraftmarkedet. Flere, mindre prisområder - og enklere faktura Det tiltaket Sanderud la mest vekt på når det gjelder et nytt markedsdesign var muligheten for å innføre flere og mindre prisområder. - Dette vil gi mindre utslagsrom mellom høyeste og laveste pris, sa Sanderud. NVE-direktøren pekte på at dette ville gjøres av både politiske og forbrukermessige hensyn. Sanderud sa også at det ville være en stor fordel for forbrukerne å få både nettleie og kraftpris på én faktura, og varslet at et slik forslag vil komme ut på høring i løpet av 2013.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda