logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Borten Moe lover enklere vindmøllebehandlingI et innlegg til Senterpartiets landstyre sa olje- og energiminister Ola Borten Moe at kommunene selv skal få ta avgjørelser om mindre vindmøller. Det er ikke klart hvor små vindmøller det er snakk om.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 05/11-2012

Sps statsråder ble utfordret til å komme med et forenklingsløfte på partiets landsstyremøte, og Borten Moe valgte å fokusere på utbyggingen av vindkraft. Han sa at kommunene selv skal få bestemme over oppsetting av mindre vindmøller. – Enklere og raskere prosesser. Miljøvennlig høsting av naturen. Lokal verdiskapning, var oppsummeringen til Borten Moe, i følge Europower. Nøyaktig hva som ligger i uttrykket "mindre vindmøller" er ikke klart, og OED har foreløpig ikke bestemt hvor store møller det er snakk om. Men akkurat forenklede prosesser for oppsetting av små møller er en del av Rogaland Senterpartis strategi for småskala vindkraft. Da er det snakk om vindmøller som settes opp av grunneier selv, og der målet er å gjøre prosessen enklere for grunneier, når det kommer til blant annet tillatelse og oppkobling mot strømnettet.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda