logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Vi søker daglig leder!Småkraftforeningas daglige leder slutter etter en fremragende innsats, og vi leter etter hans arvtaker.

Lagt ut 08/11-2012

Småkraftforeninga har gjennom snart tolv år vært næringspolitisk spydspiss for private utbyggere av små kraftverk. Med sine ca. 600 medlemmer er den landsdekkende foreningen den største av sitt slag i Norge. Vi mener selv at vi gjør verdens viktigste jobb, nemlig å forme rammebetingelser for en grønnere energiforsyning! Næringspolitikken foregår på ulike nivåer, like fra Storting og departementer til direktorater og regional forvaltning. Vi har kontor sammen med NORSKOG på Lilleaker i Oslo, og er derfor en del av et levende næringspolitisk og naturfaglig miljø. De viktigste støttefunksjonene er ivaretatt, men som person bør du trives langs hele spekteret fra medlemskontakt og administrasjon, til mediearbeid og møter med politikere. Unødig lange prosesser overlater vi til andre, så det holder om du mailer oss en kort beskrivelse av deg selv, din faglige ballast og ambisjoner for oppgaven vi tilbyr deg. Vi vurderer søknader fortløpende, men setter søknadsfristen til tirsdag den 27. november. Søknad sendes til arne.roraa@norskog.no Spørsmål? Arne Rørå, adm. dir. i NORSKOG Mobil 913 35 914 eller Trond Ryslett, styreleder i Småkraftforeninga Mobil 952 87 939

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda