logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Vurderer ankeNord-Norsk Småkraft har fått avslag fra NVE på bygging av Haugvikelva kraftverk i Rødøy. Nå vurderer selskapet å anke avgjørelsen.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 13/11-2012

- Vi er svært skuffet, sier daglig leder i Nord-Norsk Småkraft, Tore Rafdal. - Det er rett og slett litt vanskelig å se hva som faktisk må til for å få konsesjon, når et prosjekt som dette får avslag. Haugvikelva kraftverk har ikke vært et omstridt prosjekt, og Rafdal viser til at alt ligger til rette for en utbygging. - Fylkesmannen er positiv, fylkeskommunen anbefaler utbygging, kommunen er positiv, grunneierne er positive. I tillegg er ikke nett noen utfordring, det er lett tilgjengelig, sier Tore Rafdal. Naturhensyn I avslaget viser NVE til at naturinngrepene i forbindelse med bygging vil være negative for landskapet, og peker også på negative konsekvenser for reindrift i området. Dette stiller Rafdal seg uforstående til. - Vi går ikke med på at dette påvirker reindrifta i det hele tatt. Rørgata skal graves ned, så jeg mener at dette ikke har stor negativ konsekvens for naturen her. Jeg forstår rett og slett ikke avslaget. Vurderer anke Nå har Nord-Norsk Småkraft gått i tenkeboksen, for å vurdere om de skal anke avgjørelsen fra NVE. Kraftverket ville bare hatt en effekt på 1 MW, og en produksjon på 3.4 GWh, men Rafdal mener at en anke kan være på sin plass. - Det er jo ikke et stort anlegg, men vi stiller oss helt uforstående til avslaget. Derfor mener vi at det kan være aktuelt å anke saken.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda