logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Tysk avtale på plass

Statnett har inngått en avtale om utvikling, bygging og drift av den nye sjøkabelen mellom Norge og Tyskland. Det betyr nye eksportmuligheter og økt stabilitet. Kabelprosjektet har et investeringsvolum på mellom 1,5 og 2 milliarder euro.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 04/12-2012

Kabelen til Tyskland er et av de største prosjektene til Statnett, og nå er altså samarbeidsavtalen klar. Avtalen mellom Statnett i Norge og den statseide banken KfW og nettselskapet TenneT TSO GmbH i Tyskland innebærer et 50/50 partnerskap mellom Norge og Tyskland. Statnett vil ha en eierandel i prosjektet på 50 prosent. På tysk side vil KfW og TenneT sammen eie 50 prosent av prosjektet gjennom et nyetablert prosjektselskap. Målet er at kabelen skal settes i drift mot slutten av 2018. Den nye likestrøms-mellomlandsforbindelsen på 1400 MW skal brukes til kraftutveksling mellom Norge og Tyskland og bidra til å forbedre distribusjonen av strøm mellom de to landene, spesielt fra fornybare kilder, heter det i en pressemelding fra Statnett. Når det norske og tyske kraftmarkedet, som foreløpig ikke har direkte forbindelse, knyttes sammen, vil det øke nettstabiliteten i begge land, gi et mer effektivt kraftmarked og redusere prisforskjellene mellom årstidene. Kabelen vil også bidra til at Tyskland lykkes med sin energiomstilling. Avtalen som nå er undertegnet er basert på avtalen som ble inngått mellom Norge og Tyskland i juni i år.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda