logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Marknadskommentar veke 51

Vervarsla svingar og prisane i kraftmarknaden svingar i tråd med desse. Trass i at vi i desse dagar er inne i ein mild vertype held prisane seg forholdsvis høgt.

Av Borgny Hatlestad Tveekrem, leder Handelsavdelingen i NEAS
Lagt ut 17/12-2012

Eit døme på dette er at spotprisen for i morgon kom ut betydeleg høgare enn det dagskontrakta blei omsett for. Basert på det vervarslet som er no trur vi på ei sidevegs utvikling av prisen den neste veka. Systemprisen for veke 50 enda på 360,03 NOK/MWh. NO1 hadde ein områdepris på 364,25 NOK/MWh, NO2 hadde områdepris på 354,54 NOK/MWh, NO3 på 360,93 NOK/MWh og NO4 låg på 360,88 og NO5 på 364,16 NOK/MWh. Prisane på elsertifikat har gått endå meir ned og vert no omsett for 176,5 NOK/MWh.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda