logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kjempegebyr til TrønderEnergi Nett

NVE har ilagt TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr på 1 million kroner, for å ha satt sammen ledelsen i mor- og datterselskapet på en måte som førte til forskjellsbehandling av kraftleverandører.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 18/12-2012

I en pressemelding fra NVE heter det at TrønderEnergi Nett AS har brutt flere krav som skal bidra til et effektivt kraftmarked og rasjonell nettdrift. Selskapet har brutt kravet om funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten i konsernet, i form av en ulovlig styresammensetning. Ledelsen i nettselskapet har også sittet i ledelsen til konsernets integrerte kraftleverandør og kraftprodusent, og den daværende konsernsjefen ga direkte instrukser i styringen av nettselskapet, i strid med kravet om at morselskapet ikke skal gi instrukser til nettselskapet om den daglige driften. Instruksene ledet til en forlengelse av bruddene på nettselskapets nøytralitet i form av at nettselskapet ikke kunne tilby faktureringstjenester som likebehandler kraftleverandørene. NVE har også avdekket at informasjonen nettselskapet sendte til sine kunder ble forsøkt påvirket for å gi fordeler til konsernets integrerte kraftleverandør, og at ledelsen i nettselskapet har hatt en manglende bevissthet om nøytralitetsregelverket og nettselskapets ansvar for å tilrettelegge for effektiv konkurranse i kraftmarkedet. Les mer hos NVE

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda