logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Glad for Alpiq-løsning


Styreleder Trond Ryslett
Så vidt Småkraftforeninga kan se, er avtalene mellom Alpiq og småkraftprodusenter som mister avtalen sin med selskapet tilfredsstillende. Foreninga er glad for at saken er løst på en god måte, og håper produsentene finner gode løsninger for fremtiden.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 19/12-2012

Gårsdagens oppslag, der foreninga uttrykte bekymring for fremtiden for kraftprodusenter som har fått sine avtaler med Alpiq sagt opp, har skapt reaksjoner. Bakgrunnen er at Alpiq Norway legges ned, og at kontrakter sies opp fra 1. mars. Det mente styreleder Trond Ryslett kunne få store økonomiske konsekvenser. Uten at vi har fått kjennskap til de nøyaktige detaljene i avtalene, ser foreninga nå at Alpiq har kommet frem til gode løsninger med småkraftprodusentene. Selskapet overholder kontrakter, og alt tyder på at ingen blir økonomisk skadelidende. - Dette er kjempegode nyheter, sier Trond Ryslett. - Når denne situasjonen først oppsto, er det bra at Alpiq viste at de ville ta ansvar for de inngåtte kontraktene. Dette handler om å ta ansvar, og det har Alpiq gjort. Langsiktighet og soliditet det viktige Ryslett sa også i går at det er en risikosport å inngå langsiktige avtaler på salg av kraft med utenlandske selskap med egne AS i Norge, eller selskap med dårlig økonomi. Bakgrunnen for dette er at det har vært tilfeller der utenlandske selskaper har lagt ned virksomhet i Norge, og norske kunder har blitt skadelidende. - Jeg ønsker jo på ingen måte å ramme selskaper som er solide, sier styrelederen. - Mitt poeng er at de selskapene man inngår avtaler med må være i stand til å stå løpet ut, soliditeten er sentral. Det vi advarer våre medlemmer mot er å inngå avtaler uten å vite nøyaktig hva man har å forholde seg til. - Når det er sagt, så finnes det selvsagt mange solide selskaper i Norge som har utenlandske eiere, og som samtidig er gode samarbeidspartnere og støttespillere for næringa vår, sier Trond Ryslett.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda