logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Lite småkraft i Finnmark


Adm. dir. John Masvik i Finnmark Kraft
Finnmark Kraft ser dårlige utsikter for mange nye småkraftutbygginger i fylket. Etter å ha vurdert over 50 prosjekter, ble bare 10 vurdert seriøst, skriver Europower i dag. Men selskapet har fire søknader inne, som de håper skal komme raskt på plass.

Av Esben Svendsen
Lagt ut 08/01-2013

- Vi så nærmere på hele porteføljen, som til sammen utgjorde 330 GWh, forteller administrerende direktør John Masvik. - Men da vi begynte i 2010, så var det med gamle kostnadstall. Den nye kostnadskatalogen viste en kraftig økning i investeringsprisen, og da falt prosjektene ut når vi vurderte lønnsomhet, reindrift og selvsagt inngrep i vakker natur. Etter den første runden sto Finnmark Kraft igjen med 10 prosjekter som kunne være interessante, men noen av prosjektene viste seg å ikke bli lønnsomme nok med dagens kraft- og el-sertifikatpriser. Selskapet søkte konsesjon på 4 kraftverk i fjor. De fire er på mellom 1 og 3 MW, og gir en produksjon på rundt 25 GWh i året til sammen. Finnmark Kraft mener at disse ligger an til å bli lønnsomme nok, i motsetning til de andre prosjektene i selskapets portefølje. - Dette er prosjekter som bør kunne tas opp til saksbehandling i år. Vi forventer at alle de fire prosjektene som ligger i Vest-Finnmark skal kunne behandles samlet og være enkelt å si ja til, sier Masvik. - Vi håper å kunne starte bygging allerede i 2014. Vind i fokus Det er nok ikke til å komme fra at dette viser at Finnmark aldri blir et stort småkraftfylke, mener John Masvik. – Finnmark blir nok aldri et stort vannkraftfylke, selv om vi har tro på de fire småkraftprosjektene. Men de blir jo en dråpe i havet i forhold til vindkraften. Og vindkraften kommer virkelig til å monne. Finnmark Kraft har fått konsesjon på bygging av Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord (120 MW), som har en planlagt produksjon på 384 GWh, tilsvarende forbruket til 20.000 husstander. - Det er et kjempeprosjekt, som ser ut til å bli lønnsomt, og vi håper å få en investeringsbeslutning i løpet av året, sier Masvik.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda